ผลิตภัณฑ์ : บูรพาโอสถ จำกัด

ผลิตภัณฑ์

http://www.buraphaosoth.com//uploads/bufloxin-set-1152735356.jpg
บูฟล็อกซิน
http://www.buraphaosoth.com//uploads/rhinalax-set-858010686.jpg
ไรนาแลกซ์
http://www.buraphaosoth.com//uploads/rhinalax-b-set-595430757.jpg
ไรนาแลกซ์-บี