ผลิตภัณฑ์ : บูรพาโอสถ จำกัด

ผลิตภัณฑ์

http://www.buraphaosoth.com//uploads/bufenac-gel-set-126169182.jpg
บูฟีแนค เจล
http://www.buraphaosoth.com//uploads/piroxone-gel-set-1272621898.jpg
ไพร็อกโซน เจล
http://www.buraphaosoth.com//uploads/spex-set-590008752.jpg
สเป็กซ์